Usługi

Ważne badania psychologiczne operatorów

Dowiedz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko. Skieruj się tu.

Kiedy wspomina się o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, najczęściej kojarzymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je zrobić. Konieczność ich wykonania ten przepisy nakładają także na operatorów koparek, dźwigów, wózków i podobnych urządzeń. Dlaczego zachodzi taka potrzeba i na czym badania te polegają?

Dlaczego badania operatorów są konieczne?

Ustawa dokładnie określa, przedstawiciele jakich zawodów muszą poddać się badaniom psychologicznym i psychotechnicznym. Są to przede wszystkim zawody, w których odpowiednia sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Ponadto, jeśli chodzi o okoliczności, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli złą koncentracją, kłopotami ze wzrokiem bądź niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te zmniejszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że przeprowadzanie tego rodzaju badań jest niezbędne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Badania, którym poddaje się kierowców i operatorów, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Sprawdza się po pierwsze wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie zmierzchowe, a ponadto poziom koncentracji, zdolność oceny odległości i prędkość reakcji. Istotna jest również przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe NIE lub TAK, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie trwają one dłużej niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo testy są ważne, to jest to uzależnione głównie od wieku osoby, której dotyczą. Standardowo są to 3-4 lata, zaś w przypadku osób powyżej 50 lat – 1-2 lata.

Nasze dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]