Usługi

Ochrona osób i mienia

Więcej informacji o ochronie Kraków.

Form zabezpieczania osób i mienia jest mnóstwo. Wśród nich znajduje się postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dom.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi oraz okna. Można również wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również pracującym w nich pracownikom czy klientom, można zagwarantować, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć przeróżne zadania. Mogą oni objąć ochraniany obiekt obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – plusy dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może sięgać nawet 65 procent. Oznacza to, że w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]