Usługi

Korzyści wynikające z oceny kompetencji pracowników

Zobacz więcej informacji o rozwoju kompetencji pracowników na https://janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/.

Coraz więcej pracodawców rozumie, że rozwój pracowników znacząco wpływa na sukces całego przedsiębiorstwa. Zmotywowany personel posiadający duży wachlarz umiejętności miękkich to przecież istotny filar każdej firmy.

Rozwój pracowników – ujawnij prawdziwe możliwości swojego zespołu

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych kwalifikacji i predyspozycji może pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa w zebraniu zespołu, który będzie przygotowany na skomplikowane wyzwania. Za pośrednictwem sesji AC/DC wykonanej przez wykwalifikowanego specjalistę można wychwycić, który z pracowników manifestuje umiejętności przywódcze i zostanie rzetelnym przełożonym zespołu. Audyty Assessment Center/Development Center mogą być wykonywane na przeróżne sposoby – np. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie sesji wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, np. symulacje, studium przypadku (case studies), zadania w grupach czy wywiady. W ten sposób można odkryć utajony potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po zakończeniu sesji AC/DC można kontynuować pracę z zespołem w formie coachingu.

Jak przebiegają audyty AC/DC i rozwój pracowników?

Poprawnie przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od określenia kompetencji niezbędnych do pełnienia danej funkcji w firmie. W następnej kolejności audytor dobiera techniki, które zostaną użyte podczas sesji. Kolejnym etapem jest powiadomienie o celach sesji i tego, co zamierza się za jej sprawą osiągnąć. Nie bez znaczenia jest też otoczenie, w którym będą prowadzone sesje z pracownikami – powinno ono dawać komfort, który pomoże spełnić założenia audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna lub grupowa) jest prowadzona przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Czas trwania sesji wynosi od 4 do 6 godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym zawarta jest ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, wyliczone są ich mocne strony i podane są rekomendacje, jak powinien przebiegać dalszy rozwój pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]