tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków
Usługi

Jakie uprawnienia ma tłumacz przysięgły języka rosyjskiego?

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Rosjanie oraz Ukraińcy. To powoduje, że pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa także duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia zatrudnienia czy też nauki w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są konieczne?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Białorusi, Rosji bądź Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, prawa jazdy oraz dowody osobiste, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, jak również certyfikaty potwierdzające zdobycie rozmaitych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, rejestracji pojazdów czy dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży wysoka odpowiedzialność. Dlatego by pracować w tym zawodzie, należy otrzymać odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a następnie zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do podjęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasze dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]