Usługi

Jak rozwijać swoje kompetencje? O pracy z coachem

Uzyskaj pomoc od doradcy zawodowego Kraków.

Rynek pracy w ostatnim dziesięcioleciu wymusza notoryczne dostosowywanie się do jego bieżących potrzeb, a jednocześnie jest bardzo konkurencyjny. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty pojedynczego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również sprawna organizacja pracy wieloosobowych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach najlepiej wspomóc się wiedzą profesjonalnego coacha.

Kto korzysta z pomocy doradcy zawodowego?

Profesjonalny coach psycholog służy pomocą w rozszerzeniu zakresu kompetencji jednostki, przygotowuje ją na przyszłe wyzwania zawodowe i zachodzące zmiany. Dzięki temu może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co owocuje lepszymi wynikami w pracy, ale też daje szersze perspektywy kariery. Coach ogniskuje swoją uwagę na zamiarach oraz aspiracjach klienta, więc sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, zorientowany na wypełnienie określonych zadań. Kto często korzysta z sesji coachingowych? To zwłaszcza menedżerowie oraz właściciele przedsiębiorstw, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze nadzoru i planowania pracy.

Praca z doradcą zawodowym – wstępne spotkanie oraz poznanie ambicji klienta

Podstawą owocnej w pozytywne skutki współpracy z coachem biznesu, jest gruntowne poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem upływa na precyzyjnym ustaleniu ambicji oraz oczekiwań klienta, zapoznanie się z jego sytuacją zawodową, doświadczenia, najważniejszych sukcesów i klęsk zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy coaching oraz wstępnie wybrać ilość i częstotliwość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych rezultatów. Rozmowa wstępna nie musi przebiegać z coachem oko w oko – można nawiązać kontakt przez komunikator czy też telefon. Po ukończeniu uzgodnionej serii sesji coach przygotowuje podsumowanie całego procesu. Wymienia w nim, czy osiągnięte zostały wszystkie postanowienia oraz gdzie ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]