Robienie zakupów

Sprzedaż, montaż serwis central telefonicznych

Producentami, a jednocześnie liderami w branży centrali telefonicznych są Slican, Panasonic i Platan, które mają duże doświadczenie w wytwarzaniu centralek telefonicznych oraz szeroki wybór modeli tych urządzeń dla każdego przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne – jaka jest ich rola?

Centralka telefoniczna urządzenia zaprojektowane do łączenia abonentów w sieci telekomunikacyjnej na czas wymiany informacji. Centrale telefoniczne pozwalają zaoszczędzić więcej czasu osób dzwoniących, uprościć funkcjonowanie firmy oraz w dużym stopniu zmniejszyć ponoszone koszty. Każda centrala telefoniczna umożliwia przekazywanie na numery wewnętrzne rozmów przychodzących, wykonywanie rozmów wewnątrz przedsiębiorstwa bez żadnych kosztów (w obrębie centrali) oraz dyskryminację połączeń wychodzących polegających na odłączeniu wyjść na rozmowy komórkowe, miastowe i międzymiastowe. Centralka daje możliwość przyznania każdemu abonentowi wew. numeru dozwolonego, który zezwala na wykonywanie połączeń zewnętrznych. Ma ona również taryfikację połączeń, które zostają zapisane w pamięci centralki dzięki czemu istnieje możliwość kontroli takich danych jak numer wewnętrzny i zewnętrzny, godzina rozmowy oraz przybliżony koszt.