Porady i tutoriale Rachunkowość, finanse

W co inwestować pieniądze w 2022 roku?

W listopadzie 2021 roku wskaźnik inflacji znalazł się na poziomie najwyższym od końca 2000 roku. Wartość pieniędzy przechowywanych w portfelach i na kontach bankowych maleje z miesiąca na miesiąc, dlatego warto pomyśleć o alternatywnych sposobach zabezpieczenia ich wartości.

Do niedawna, dla wielu Polaków, jedyną formą inwestowania pieniędzy było przechowywanie ich na oprocentowanych lokatach i kontach oszczędnościowych. Zaletą tych produktów było przede wszystkim bezpieczeństwo – ta inwestycja nie wymaga śledzenia rynku, nauki, podejmowania decyzji, a ryzyko utraty wpłaconego kapitału praktycznie nie istnieje (zdeponowane w bankach środki nieprzekraczające równowartości 100 tys. euro są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Środki powyżej tej kwoty można odzyskać w drodze postępowania upadłościowego – jeśli bank upadł.) Niestety, w ostatnich latach korzystanie z lokat i kont oszczędnościowych stało się nieopłacalne – inflacja jest wyższa niż ich oprocentowanie. Optymizmem nie napawają też prognozy specjalistów. Raport przygotowany przez firmę HRE Investments wykazał, że realne zyski na lokatach nie będą możliwe co najmniej do końca 2022 roku.

W co warto inwestować?

Istnieje wiele sposobów inwestowania pieniędzy, które różnią się wymaganym kapitałem, poziomem skomplikowania, ryzykiem i stopą zwrotu. Niektóre produkty charakteryzują się dużym bezpieczeństwem i pozwalają długoterminowo zabezpieczyć wartość kapitału (np. inwestycje w złoto i inne metale szlachetne), a jeszcze inne mogą być znacznie bardziej ryzykowne, ale dają możliwość dużych wzrostów w krótkim okresie czasu (np. kryptowaluty i inwestycje na giełdzie). Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie “w co warto inwestować?”, ponieważ gospodarka nieustannie zmienia się i ciężko wziąć odpowiedzialność za takie porady. Można jednak wyciągać wnioski na podstawie zachodzących zmian i obserwacji historii.

Inwestowanie w złoto i srebro inwestycyjne

Złoto to bardzo bezpieczna forma przechowywania wartości kapitału, a najlepszym tego dowodem są jego historyczne notowania w okresie kryzysów, konfliktów zbrojnych, inflacji i dużej niestabilności gospodarki (np. pęknięcie bańki dotcomów na przełomie wieków, kryzys finansowy w 2008 roku, pandemia COVID-19 w 2020 roku). W takich sytuacjach jego wartość rosła, ponieważ zarówno prywatni inwestorzy, jak i banki centralne inwestowali wtedy właśnie w ten kruszec. Dzieje się tak dlatego, że ilość złota na świecie jest ograniczona – nie można go dodrukować. Jednocześnie jest kruszcem niesamowicie potrzebnym na rynku i jest to gałąź gospodarki, która nie może zbankrutować tak, jak spółka notowana na giełdzie.

Obecnie 57% wydobywanego złota przeznaczane jest na cele inwestycyjne, 37% służy jako surowiec w branży jubilerskiej, a 6% wykorzystuje się do celów przemysłowych (m.in. do produkcji układów scalonych do urządzeń elektronicznych).

Złoto inwestycyjne występuje w postaci sztabek, monet bulionowych i papierów wartościowych. Jest zwolnione z podatku VAT, przez co traktowane jest jako waluta, a nie surowiec.

Drugim najpopularniejszym metalem inwestycyjnym jest srebro. Jego kurs jest uzależniony od kursu złota, dlatego wykorzystywany jest wskaźnik Gold/Silver Ratio, który jest stosunkiem cen tych dwóch metali szlachetnych.

Poza dużym bezpieczeństwem, do zalet inwestycji w złoto i srebro należy też możliwość inwestowania małych kwot. Zarówno sztabki, jak i monety bulionowe można kupić już od kilkuset złotych. Wiele monet inwestycyjnych posiada też dodatkową wartość kolekcjonerską – poza dobrą inwestycją, ich zbieranie może stać się też świetnym, wartościowym hobby.

Zalety inwestowania w złoto i srebro inwestycyjne:

 • Skuteczne zabezpieczenie kapitału przed inflacją.
 • Duże bezpieczeństwo inwestycji, brak ryzyka dużego spadku wartości.
 • Zakup i sprzedaż złota inwestycyjnego są zwolnione z podatku od towarów i usług (VAT).
 • Łatwe zasady dziedziczenia – złoto to jedna z najprostszych i najwygodniejszych metod przekazania zgromadzonych dóbr materialnych.
 • Uniwersalność – złoto posiada wartość i jest akceptowane na całym świecie.
 • W przypadku zakupów u sprawdzonych, autoryzowanych dystrybutorów, nie jest wymagana specjalistyczna wiedza.
 • Możliwość inwestowania już od małych kwot wynoszących kilkaset złotych (np. sztabka 1 g lub 2,5g).

Wady inwestowania w złoto i srebro inwestycyjne:

 • W przypadku fizycznego złota inwestycyjnego istnieje ryzyko kradzieży zgromadzonego kruszcu.
 • Ryzyko zakupu falsyfikatu w przypadku zakupu złota inwestycyjnego z drugiej ręki lub od nieznanych sprzedawców.

Inwestowanie w nieruchomości

Wciąż wzrastające ceny nieruchomości udowadniają, że popyt na domy, mieszkania i pokoje cały czas utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Do inwestowania w nieruchomości należy budowa bloku mieszkalnego lub domu, zakup domu lub mieszkania z zamiarem późniejszego wynajmu długoterminowego/krótkoterminowego lub odsprzedania go po wyższej cenie. Popularnymi metodami inwestycji w nieruchomości jest też Flipping, czyli wyszukiwanie i kupowanie nieruchomości poniżej ceny rynkowej, a następnie podniesienie jej wartości przez przeprowadzenie remontu, zaaranżowanie przestrzeni, wyposażenie i jej dalsza odsprzedaż po wyższej cenie. Popularnym rozwiązaniem jest również podnajem, który najczęściej występuje w formie wynajmowania pojedynczych pokoi w wynajętym mieszkaniu. Osoba podnajmująca mieszkanie najczęściej wynajmuje je na dłuższy okres czasu, dzięki czemu właściciel nie musi poświęcać czasu na szukanie najemców. Zysk polega na tym, że dochód z wynajmowania pojedynczych pokoi często jest wyższy niż koszt wynajmu całego mieszkania.

Zalety inwestowania w nieruchomości:

 • Możliwość czerpania regularnych, comiesięcznych zysków z nieruchomości, która jest przedmiotem inwestycji (wynajem). Nieruchomość może stać się dochodem pasywnym.

Wady inwestowania w nieruchomości:

 • Wymagany duży kapitał lub wkład własny i konieczność zaciągnięcia kredytu hipotecznego.
 • Dodatkowe koszty związane np. z podatkami od nieruchomości, okresowymi remontami.
 • Konieczność nadzorowania wynajmowanej nieruchomości.

Inwestowanie w kryptowaluty i technologie Web3

Web 1.0 to sieć internet w początkowym etapie działalności. Użytkownicy mogli jedynie odbierać dane umieszczone na serwerach i wyświetlane w postaci prostych stron internetowych. Internet, jaki znamy dzisiaj to Web 2.0. Jego użytkownicy nie tylko odbierają treści, ale też tworzą je za pomocą mediów społecznościowych, blogów, portali i komunikatorów. Z założenia miało być to darmowe i wolne medium, w którym każdy jest równy. Rzeczywistość pokazała, że jest inaczej. Dzisiejszy internet tworzony jest przez globalne korporacje (Facebook, Google, Microsoft), a monetyzacja pozornie darmowych produktów bazuje na sprzedaży danych użytkowników przechowywanych w bazach danych korporacji.

Web 3.0 to nadchodzące zdecentralizowane usługi (również finansowe), których dane przechowywane są w bezpiecznej, rozproszonej bazie danych – blockchain. To w oparciu o nią działają produkty, w które już dziś możesz inwestować:

 • kryptowaluty – to wirtualny pieniądz i system księgowy, który do zabezpieczenia transmisji wykorzystuje kryptografię. Kryptowaluty są środkami płatniczymi, które nie posiadają centralnego emitenta, a wszystkie wykonywane transakcje są anonimowe. Nie istnieje centralna administracja, a kontrolę nad danym portfelem może mieć wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego. Najpopularniejsza kryptowaluta to bitcoin, jednak na rynku istnieje kilka tysięcy innych kryptowalut (altcoinów).
 • tokeny NFT – niewymienny, unikatowy token zapisany w sieci blockchain, który może reprezentować przedmioty materialne (nieruchomości, dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, numizmaty) i niematerialne (grafiki, pliki muzyczne). NFT to pewnego rodzaju certyfikat autentyczności danego pliku, dzieła sztuki, numizmatu lub dowolnego innego przedmiotu. Transakcje sprzedaży i zakupu zapisywane są w łańcuchu bloków (blockchain) i nie można ich zmienić, usunąć lub unieważnić. Token NFT można sprzedać i wtedy w systemie pojawia się wpis o nowym właścicielu.

Zalety inwestowania w nowe technologie (kryptowaluty, NFT, Web3):

 • Możliwość bardzo dużego zwrotu z inwestycji w sytuacji, gdy dany projekt okaże się sukcesem (np. w sierpniu 2010 roku 1 bitcoin wyceniany był na 0,063 dolara amerykańskiego, natomiast w kwietniu 2021 roku było to 65 000 dolarów amerykańskich).
 • Możliwość inwestowania niewielkich kwot.

Wady inwestowania w nowe technologie (kryptowaluty, NFT, Web3):

 • Duże ryzyko utraty kapitału związane z dużą niestabilnością i nieprzewidywalnością tego rynku. Historia pokazuje, że jeden tweet wysłany przez wpływową osobę może znacząco wpłynąć na kurs kryptowalut.
 • Niepewna sytuacja prawna – wciąż brakuje regulacji odnoszących się do rynku kryptowalut. W maju 2021 roku Chiny zapowiedziały wprowadzenie restrykcyjnych regulacji dotyczące kryptowalut. W najbliższym czasie mogą na nie zdecydować się też inne kraje, w tym państwa Unii Europejskiej.
 • Duża podatność giełd na ataki hakerskie, kradzieże kapitału użytkowników, a nawet bankructwo.

Inwestowanie na giełdzie

Inwestowanie w akcje notowanych na giełdzie spółek może być dobrym sposobem pomnażania zgromadzonego kapitału. Giełda jest bardziej przewidywalna niż kryptowaluty, ale tutaj też można stracić. Zanim przejdziesz do praktyki, zainwestuj czas w naukę mechanizmów panujących na giełdach, podstawowych pojęć i zasadach zakupu i sprzedaży akcji. Decyzje podejmowane podczas inwestycji opierają się na analizie technicznej (analiza i prognozowanie kursu na podstawie wartości historycznych) i analizie fundamentalnej (analiza i prognozowanie kursu m.in. na podstawie aktualnej sytuacji gospodarczej i raportów finansowych spółki).

Zalety inwestowania na giełdzie:

 • Możliwość uzyskania, dużych regularnych zysków.
 • Możliwa wypłata regularnej dywidendy.

Wady inwestowania na giełdzie:

 • Duże ryzyko utraty kapitału.
 • Brak gwarancji regularnych zysków.
 • 19-procentowy podatek, który jest naliczany od zysku w każdym roku.
 • Konieczność zdobycia wiedzy i nieustannego śledzenia trendów.
 • Sytuacja na giełdzie jest uzależniona od inflacji, kursu walut, kryzysów i sytuacji gospodarczej.

Obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe emitowane przez rząd, który pożycza od nabywcy obligacji daną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją oddać wraz z odsetkami. Za te zobowiązania Skarb Państwa odpowiada całym swoim majątkiem, więc jest to jedna z najbezpieczniejszych lokat nadwyżek zgromadzonego kapitału.

Zalety inwestowania w obligacje skarbowe:

 • Stosunkowo bezpieczna forma inwestowania pieniędzy.

Wady inwestowania w obligacje skarbowe:

 • Małe zyski w przypadku krótkoterminowych inwestycji.

Źródło tekstu: https://goldbroker.pl/poradnik-inwestora/w-co-inwestowac-pieniadze-w-2022-roku/