metoda kasowa
Rachunkowość, finanse

Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Właściciele firm zazwyczaj rozliczają się z urzędem skarbowym metodą memoriałową, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. W tej sytuacji fiskus nie docieka czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po uzyskaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – strategia na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak pojawienia się na rachunku należności w terminie to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy muszą co jakiś czas monitować kontrahenta odnośnie opłaty za wykonane usługi lub sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet świetnie radząca sobie firma może utracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy podmioty których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przewyższył łącznie z podatkiem 2 mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia się z podatku do momentu otrzymania od kontrahenta umówionej wpłaty. Ze względu na określony przez przepisy limit z rozliczenia metodą kasową może skorzystać większość polskich przedsiębiorców, lecz muszą oni pamiętać, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym jeśli sami mają problem z dochowaniem terminów opłat, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe oznaczanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Metoda kasowa wymaga regularnego monitorowania wpływu należności

Biura rachunkowe nieraz odradzają mniejszym przedsiębiorcom rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest po prostu problem z ciągłym monitorowaniem otrzymywanych należności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do permanentnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają miesięcznie do kilkunastu faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy stu lub więcej fakturach nadzorowanie wpłat przychodzących na rachunek firmowy może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje zaoszczędzenie czasu i minimalizację prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]