Rachunkowość, finanse

Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Zajrzyj na flobo.io, aby znaleźć informacje dotyczące noty księgowej na 40 euro.

Przedsiębiorcy prędzej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to duży problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 roku w razie wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie dało możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na 70 lub 100 euro

Zgodnie z artykułami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność jest mniejsza niż 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. jest natomiast uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na kwotę 100 euro. Należy podkreślić, że taką notę można przesłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, na dodatek bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upłynięciu terminu. Powinno się jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje utrzymywanych często przez wiele lat dobrych stosunków biznesowych. W końcu przyczyną zwłoki w przelaniu należności za fakturę może być niespodziewane niedopatrzenie albo przejściowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

W momencie, gdy przedsiębiorca ostatecznie decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak prawidłowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro obwieszczony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania bezpłatnego generatora not księgowych dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności w firmach, które wyposażone jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]