Rachunkowość, finanse

Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Na flobo.io znajdziesz wszystko, co warto wiedzieć o automatycznej windykacji należności.

Jest sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami mają nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też przedsiębiorstwa z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne ponawianie prośby o wniesienie opłaty

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której podejmuje się względem dłużnika rozmaite czynności zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Czynności te mają na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. O ile ta metoda dochodzenia należności nie zadziała, następną możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset klientami i każdego miesiąca wysyła taką samą ilość paragonów oraz faktur, ryzyko, iż jakaś część opłat nie zostanie wniesiona we wskazanym terminie bezsprzecznie się zwiększa. W uporządkowaniu całego procesu powiązanego z księgowaniem faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – popraw terminowość spłat u swoich kontrahentów

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynął przelew od klienta, ale w razie wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca korzystający z Flobo może przygotować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych wobec nieterminowych klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o przybliżającym się terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem lub którzy nie dokonali przelewu w terminie w ostatnim okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi etapami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest wygenerowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o dłużniku do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wymienione wyżej kroki okażą się bezskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]