Oświata

Czy warto uczestniczyć z dzieckiem w zajęciach baby sensory?

Dla malucha zabawa nie jest tylko rozrywką – należycie poprowadzona może stymulować ich percepcję. Rodzice, którzy pragną poszerzać zdolności poznawcze swoich dzieci, mogą brać udział ze swoimi pociechami w zajęciach ogólnorozwojowych.

Zajęcia baby sensory – stymulacja umiejętności ruchowych i psychicznych dzieci

Ogólnorozwojowe zajęcia baby sensory to zabawy dla niemowląt, a więc dzieci do 13 miesiąca życia. Te pierwsze miesiące życia jest wyjątkowo istotny dla malucha, bowiem zachodzi w tym czasie jego bardzo gwałtowny rozwój fizyczny i mentalny. W wyniku doświadczeń sensorycznych w tkance mózgu dziecka powstają w tym okresie setki milionów nowych połączeń. Dlatego należy zapewnić o jak najwięcej interesujących atrakcji, które będą oddziaływać pozytywnie na postępy malucha. Zajęcia baby sensory dla dzieci odbywają się w dwóch przedziałach wiekowych – dla maluchów do szóstego miesiąca i tych w wieku od siódmego do trzynastego miesiąca życia. Ze względu na to, że organizowane są dla niemowląt, trwają nie dłużej niż 60 minut, które dzielone są na etapy wyciszenia oraz zabawy. Podczas zajęć maluchy podejmują się różnych aktywności, które stymulują ich zdolności porozumiewania się, motoryczne oraz ich rozwój społeczno-emocjonalny.

Zajęcia ogólnorozwojowe – rozwój malucha za pośrednictwem muzyki

Dźwięki są jednym z najkorzystniej oddziałujących na rozwój niemowląt bodźców. Za sprawą gry na różnych instrumentach, zarówno starsze, jak i małe maluchy, kształtują wrażliwość na piękno i fantazję, jak również uczą się zrozumienia tempa. Styczność z muzyką we wczesnym wieku podnosi umiejętności kognitywne maluchów, co w rezultacie może stać się bazą szybszego opanowania zasad matematyki. Kreatywne zajęcia muzyczne to również świetna zabawa w grupie rówieśników. W trakcie spotkań muzycznych generowane są dźwięki na niskim pułapie głośności. Pod okiem wprawnego w pracy z dziećmi instrumentalisty, najmłodsi nauczą się, że dźwięki można wytwarzać również z wykorzystaniem różnych obiektów.